Historie sboru

31. května 2009 v 19:58 | Ivana Suchánková |  Historie

Historie Sboru dobrovolných hasičů v Blažkově

Informace o historii sboru byly čerpány z "PAMĚTNÍ KNIHY" Hasičské jednoty obce Zákraví-Blažkov, založené roku 1952 panem Josefem Suchánkem, bytem v Blažkově čp. 16.

První hasiči minulého století:

Václav Suchánek, Blažkov čp.10
Stanislav Suchánek, Blažkov čp.10
Josef Suchánek, Blažkov čp.1.
Vzhledem k tomu, že osada Blažkov byla v minulém století ve velice tísnivých hmotných i finančních poměrech, nebylo ani pomyšlení na zkoupení stříkačky a založení hasičského sboru. Proto vstoupili všichni tři jmenovaní roku 1880 do hasičského sboru v Jestřebí. Tak se stali zakládajícími členy sboru jestřebského.
Chodívali do Jestřebí na cvíčení, které také předvedli obyvatelům osady v Blažkově. Účastnili se také různých církevních slavností.

Svou pomocí přispěli také při následujících požárech:
 • 23.05.1880 - požár 12 stodol za klášterem v Novém Městě nad Metují
 • 06.09.1880 - požár celé čtvrti města "Pod farou" v Novém Hrádku
Po nějakém čase pro neshody s hasiči jestřebského sboru všichni tři hasiči ze sboru vystoupili. Tak zaniklo první hasičství v Blažkově za minulého století.
Vlastní historie sboru
 • 07.09.1913 - zakoupení starší dvoukolové ruční stříkačky s příslušenstvím od hasičského sboru v Jestřebí
V tomto roce byl založen sbor dobrovolných hasičů v Blažkově.

Prvními funkcionáři byli jeho zakladatelé:

Starosta sboru Josef Zákravský čp. 11
Velitel sboru Václav Zákravský čp.9
Náměstek a jednatel Matěj Suchánek čp. 12

Sbor čítal 18 činných členů.


Rok 1914
 • další vývoj sboru zastavila světová válka, kdy museli téměř všichni svobodní a ženatí členové nastoupit vojenskou službu.

Rok 1916
 • ti kteří nastoupili na vojenskou službu postavili v tomto roce hasičskou zbrojnici
 • byla postavena na náklady obce
 • stávala na západní straně náveského rybníka
 • byla malá, z cihel, taškami krytá, měla jedny vrata a uvnitř byla bez stropu.

Oběti světové války
 • světová válka si vyžádala oběti i v našem hasičském sboru:

 • Suchánek Josef čp. 10
 • Khol Václav čp.7
 • Kumprecht Alois čp.8 (zemřel v zajetí)
 • Zákravský Vendelín z Bradlí čp.1
 • Suchánek František z Bradlí čp.2
 • těžce zraněni byli:
 • Suchánek František čp.10
 • Suk Josef čp.14.
Po světové válce nastaly u nás těžké hospodářské poměry. Proto nebyl o hasičství dlouho žádný zájem.
Rok 1925
 • nová činnost byla započata po první ustavující schůzi konané dne 2.2.1925
 • zúčastnil se ji okrskový velitel František Ducháč z Krčína, který všechny muže obce Blažkov a Bradlí přesvědčil a ti vstoupili do hasičského sboru.
Funkcionáři roku 1925:
Starosta sboruZákravský Josef čp.11
VelitelZákravský Václav čp.9
Náměstek veliteleSuchánek Alois čp. 13
Činní členové sboruZákravský Václav st. z Bradlí

Hejna Jan čp. 6
Jednatel a pokladníkMach Josef, čp.10
Revizoři účtůSuchánek Josef čp.2

Zákravský Václav ml. z Bradlí
Dozorce náčiníZákravský Václav čp.11.
Rok 1926
 • na jaře byla konána častá cvičení se stříkačkou, dále cvičení pochodová i pořadová,
 • sbor se účastnil hasičských sjezdů na něž půjčoval velitel sboru Zákravský Václav žebřinový vůz i koně
 • dne 17.1. byl pořádán první hasičský ples v Rezku, účast byla veliká.
 • dne 12.7. se sbor zúčastnil slavnostního uvítání prvního prezidenta republiky T.G.Masaryka v Novém Městě nad Metují.
Účast sboru při požárech r. 1927 - 1950
 • 1927 - v Mezilesí u Mazače
 • 1927 - v Sendraži u Soumara
 • 28.10.1927 - v Blažkově u Suchánka

 • 09.09.1928 - ve Slavoňově u Remeše
 • 20.07.1929 - v Sendraži u Škody
 • 30.11.1936 - v Mezilesí u Štěpána
 • 1942 - v Libchyních u Tylše
 • 14.09.1946 - v Mezilesí u Hradeckého
 • 13.04.1949 - v Mezilesí u Bubeníčka
 • 08.08.1949 - v Blažkově u Suchánka
 • 03.08.1950 - v Mezilesí u Rejthara
Plesy 1931 - 1950
 • II. Ples ve Slavoňově
 • III. Ples - pro nepřízeň počasí malá účast
 • IV. Ples ve Slavoňově
První požár v našem století
 • 28.11.1927
 • o půl desáté dopoledne vypukl požár dřevěné stodoly Vendelína Suchánka v Blažkově čp. 1.
 • přitom chytla dřevěná kůlna, dřevník a vedle něho i dřevník čp.2
 • oheň vznikl při roztáčení zachlazeného benzinového motoru, což následně vybuchlo
 • při výbuchu utrpěl syn majitele stodoly a člen sboru Josef Suchánek těžké popáleniny II. Stupně v obličeji, na rukou i nohou.
 • začala hořet nová dostavěná stodola čp.2 a jen s velkým úsilím byla zachráněna.
Oslava 85. narozenin T.G.Masaryka
 • 6.3.1935 - pořádal sbor oslavu na počest 85. narozenin presidenta.
Samaritánský kurs
 • 10.2.-14.4.1935
- absolvovali:Suchánek Václav čp.2


Suchánek Jan čp.10


Vaněk Josef ze sboru Zákravský

- přednášeli:dr. Šidlof a kapitán Rudolf Rousek
 • - účastníci byli podrobeni na konci kursu zkoušce a složili slib.


Kurs pořádkového výcviku
 • 1935
 • - účast velitele sboru Josefa Suchánka kursu nového pořádkového výcviku, přizpůsobeného vojenským předpisům.
Postavení nové zbrojnice
 • - stará zbrojnice:
 • dosavadní byla malá a naprosto nevyhovující
 • vrata se vyvracela
 • 1936 - bylo přikročeno k postavení nové zbrojnice se zvoničkou, na kterou byl složen odkaz zemřelé přispívající členky Anny Zákravské čp.9.
 • nová zbrojnice byla postavena na místě dřívější dřevěné zvonice
Materiál a práce
 • dříví na stavbu bylo z obecního lesa
 • Václav Franc daroval kámen do základů
 • Stavební práce udělali sousedi a materiál dovezli rolníci
 • Zednické práce udělali jednatel František Žďárek z Bradlí a Josef Suchánek rodák z Bradlí
 • Tesařské práce udělala firma Jan Špriňar z Nového Města
 • Vrata s nátěrem zhotovil Václav Kopáček truhlář v Mezilesí
 • Okno a betonovou dlažbu zhotovil Václav Suchánek č.2
 • Klempířské práce Čeněk Černík z Nového Města
 • Stavba byla dokončena 2. května.
Příspěvky na stavbu
 • Hasičský sbor Blažkov
 • Bartoň Nové Město
 • Václav Zákravský Bradle
 • Josef Zákravský č.15
Nový zvon
 • po ukončení stavby byl zavěšen na zvoničku
 • váha 40 kg, výsoký 40 cm byl ulit roku 1936 firmou Jan Matoušek Brno
 • na něm byl obraz sv.Václava s nápisem: dar Anny Zákravské č.9
 • posvěcen 3. května Jaroslavem Pavelkou farářem slavoňovským
 • první zvoník Josef Šmída č.8
 • na rozkaz německých úřadů byl dne 18.1.1942 odevzdán na válečné účely
Požární obvodové cvičení r.1936
 • konalo se 20.9.1936 v Blažkově
 • účast sborů Blažkov, Slavoňov a Jestřebí
Činní členové sboru při zahájení jeho nové činnosti roku 1925
 • Josef Suchánek, syn rolníka Blažkov čp. 1
 • Josef Suchánek, rolník Blažkov čp.2
 • Václav Suchánek, syn rolníka Blažkov čp.2
 • Václav Franc, syn rolníka Blažkov čp.3
 • Stanislav Franc, strojník Blažkov čp.3
 • Josef Hejna, syn rolníka Blažkov čp.5
 • František Kumprecht, hajný Blažkov čp.8
 • Jindřich Kumprecht, syn chalupníka Blažkov
 • Václav Zákravský, rolník Blažkov čp.9
 • Josef Mach, chalupník Blažkov čp.10
 • Václav Zákravský, syn rolníka Blažkov čp.11
 • Jaroslav Zákravský, syn rolníka Blažkov čp.11
 • Jan Zákravský, syn rolníka Blažkov čp.11
 • Matěj Suchánek , rolník Blažkov čp.12
 • Josef Suchánek, syn rolníka Blažkov čp.16
 • Václav Zákravský, rolník Bradle čp.1
 • František Suchánek, dělník Bradle čp.3
 • Alois Suchánek, obuvník Blažkov čp.13
 • Norbert Matěj, tkadlec Bradlec čp.3
 • František Žďárek, zedník Bradle čp.4
Přispívající členové sboru
 • Josef Zákravský, rolník Blažkov čp.11
 • Václav Franc, rolník Blažkov čp.3
 • Vendelín Suchánek, rolník Blažkov čp.1
 • Jan Hejna, chalupník Blažkov čp.5
 • Josef Zákravský, hostinský Blažkov čp.15
 • František Suk, chalupník Blažkov čp.14
 • Václav Zákravský, výměnkář Bradle čp.1
 • Josef Žďárek, výměnkář Bradle čp.4
 • Anna Zákravská, manželka rolníka Blažkov čp.11
Hasičský sbor Blažkov za druhé světové války
 • válka si nevyžádala žádných obětí sboru, ale začala nečinná doba, téměř všechna činnost byla zakázána
 • sbor musel vést od 30.12.1939 statistiku o stavu členstva a majetku
 • sbor byl od založení přihlášen u Hasičské župy v Albrechticích, dne 1.10.byl sbor přidělen Hasičské jednotě č.52 I. obvod v Novém Městě nad Metují - ta se zrušila 25.5.1942 a sbor od 1.6. příslušel Okresní hasičské jednotě v Náchodě.
Zakoupení motorové stříkačky
 • v květnu 1943 při cvičení praskly téměř všechny hadice, stříkačka sama byla již 62 let stará
 • kdyby ve vsi vypukl požár, nedalo by se toho starou stříkačkou moc zachránit
 • tím dospěli členové sboru k myšlence koupit novou, ale chyběl jim potřebný finanční obnos
 • pan František Žďárek, jednatel a Jaroslav Zákravský čp. 11 zorganizovali sbírku
Sbírky na motorovou stříkačku
19 zdějších občanů dalo
15 300 Kč
rodáci a přátelé
1 375 Kč
5 sousedů z Bradlí
1 200 Kč
5 sousedů z Vil u N. Města
1 420 Kč
příznivci sboru v Novém Městě
1 700 Kč
Bartoň z Dobenína
5 000 Kč
Obec Blažkov
2 400 Kč
Starý vklad sboru
1 000 Kč
Celkem
29 395 Kč
Koupě nové motorové stříkačky
 • 6.6.1943 bylo zažádáno na velitelství pořádkové policie v Praze o příděl stroje
 • žádost byla několikrát urgována, ale po dobu války nebyly stroje sborům přidělovány
 • po osvobození v červnu roku 1945 byla podána žádost nová, která byla kladně vyřízena
 • stroj byl objednán u firmy Smekal Slatiňany, 5. prosince byla nová stříkačka doručena
 • stříkačka stála 26.375,-Kč + příslušenství 6.083,-Kč.
 • brzy po zaplacení vystavila firma Smekal další účet v obnosu 8.565,-Kč, jako doplatek na hadice
 • sbor již byl úplně finančně vyčerpán, zaplatili tuto položku Josef Suchánek, č.2 a Josef Suchánek č.1, dluh jim byl splacen roku 1948
 • proti neoprávněnému jednání firmy byla podána stížnost a po delším čase byly peníze sboru vráceny.
Požární hlídky
 • od 17. Července 1941 byly nařízeny požární hlídky zabezpečující polní úrodu před sabotážemi
 • hlídky byly dvoučlenné a hlídaný úsek byl od hranic obce Slavoňova až po Rezek
 • hlídky byly informovány o tom, jak mají zápalné destičky, naházené nepřítelovými letadly likvidovat
Protipožární opatření
 • v červnu 1942 bylo úředně nařízeno mít na půdách všech domů nádobu s vodou, písek, lopatu a plácačku na holi
 • úřady plnění kontrolovaly.
Bezpečnostní pohotovost na silnicích
 • 8.března 1943 byla nařízena přísná četnická pohotovost, také hajní a hasiči
 • z Chudoby či z Kladska uteklo údajně 46 anglických zajatých důstojníků
 • sbor měl stálou pohotovost a hlídky musely zastavit a kontrolovat každé auto
 • občas projížděla auty policie a kontrolovala zda opravdu hlídky staví každé auto
Sbor za osvobození rok 1945
 • 8. Května začali jezdit kolem Blažkova němci, většinou byli již u Olešnice odzbrojeni
 • nejdříve ojedinělé oddíly v počtu asi 200-300 mužů
 • 9. Května jezdili nepřetržitě
 • 10. Května ráno bylo u silnice v příkopech několik opuštěných vozů a na polích se páslo asi 12-15 koní.
Opravy rybníků
- po válce bylo nutno dát dohromady vodní zdroje, proto bylo přistoupeno k opravám rybníků:
 • roku 1946 rybník "Náveský"musel být roku 1952 znovu opraven, prosakovala hráz
 • roku 1947 rybník "Dolejší" ve dvoře č.1
 • roku 1952 rybník "Podevsí" dokončeno roku 1953
Činní členové sboru roku 1947
 • 1. Josef Suchánek čp.2 - starosta sboru
 • 2. Josef Suchánek,čp.1 - velitel
 • 3. Josef Hejna čp.5 - zást. velitele
 • 4. Josef Zákravský čp.11 - jednatel
 • 5. František Suchánek čp.3 - Br. Reviz. účtů
 • 6. Václav Franc čp.3
 • 7. Josef Mach čp.10
 • 8. Václav Suchánek čp.2
 • 9. Josef Suchánek čp.16
 • 10. Matěj Suchánek čp.12
 • 11. František Žďárek,Bradla č.4
 • 12. Jan Suchánek čp. 10
 • 13. Josef Šmída čp.7
 • 14. Václav Suchánek čp.2
 • 15. Josef Vaněk čp.2
 • 16. Bohuslav Klimeš čp.11
 • 17. Jaroslav Remeš čp.6
Okrskový sjezd Blažkov - Slavoňov
 • 21. března 1948 -schůze hasičských činovníků,kde byl určen okrskový hasičský sjezd pro sdružené obce Blažkov-Slavoňov
 • sjezd se konal 11. července 1948
Druhý požár v Blažkově
 • 8. července 1949 udeřil blesk do stodoly čp. 1 a zapálil ji
 • za pomoci sborů ze Slavoňova, Sendraže a Nového Město byl oheň zdolán avšak stodola zničena
Zasloužilí činovníci sboru
 • Josef Zákravský , čp. 11, zakladatel, byl starostou sboru od r.1913-1931, 17 roků - zemřel r.1935
 • Václav Zákravský, čp.9, zakladatel, byl velitelem sboru od r.1913-1931, 17 roků - zemřel r. 1945
 • Matěj Suchánek, čp. 12, zakladatel, byl pokladníkem a jednatelem od r. 1913-1925, 13 roků - zemřel r. 1952
 • Alois Suchánek, čp. 13, zástupce velitele od r. 1925-1938, 13 roků - zemřel roku 1940
 • Josef Mach, čp.10, jednatel a pokladník od roku 1925-1931, 6 roků
 • Josef Suchánek, čp.2, starostou sboru od roku 1931-1951, 20 roků
 • Josef Suchánek čp. 1, velitelem sboru od roku 1931-1951, 20 roků
 • František Žďárek, z Bradlí č.4, jednatel a pokladník od r. 1931-46, 15 roků
 • Josef Hejna, čp.5, dozorce náčiní 20 roků a náměstek velitele 12 roků
 • František Suchánek, z Bradlí čp.3, revizor účtů od roku 1933-51, 18 roků
 • Václav Franc, čp.3, revizor účtů 1939-1948, 9 roků
Přispívající členové sboru
 • Vendelín Suchánek čp.1, zemřel roku 1941
 • Václav Franc čp.3, zemřel roku 1930
 • Jan Hejna čp.5, zemřel 1935
 • František Suk čp.14, zemřel 1952
 • Josef Zákravský, čp.15, zemřel 1953
 • Václav Zákravský, Bradle čp.1, zemřel 19..
 • Josef Žďárek, Bradle čp. 4, zemřel roku 1967
 • Anna Zákravská, čp.9, zemřela roku 1931
Sloučení sborů v požární jednotu
 • dle vládního nařízení se přeměňují dosavadní hasičské sbory a místo nich se ustanovují hasičské jednoty
 • dne 13.2.1951 svolal MNV Zákraví-Blažkov schůzi všech členů dobrovolných hasičů ze Zákraví i Blažkova, zde byla ustanovena Hasičská jednota ze všech hasičů Zákraví a Blažkova
 • předsedou byl zvolen František Žďárek z Bradlí, dále byla ustanovena dvě družstva
I. Požární družstvo Zákraví
 • Jan Rousek - velitel
 • Václav Burian -člen
 • Jan Marek - člen
 • František Lhotský - člen
 • Josef Kráčmar - člen
 • Jaroslav Matějů - člen
 • Jan Mňuk - člen
 • Josef Jakubský - člen
 • Josef Bek - člen
 • Václav Hrudík - člen
Náhradníci
 • Karel Bek
 • Václav Burián
 • Josef Král
 • František Matějů
 • Josef Poul
 • Josef Přibyl
 • Josef Rousek
 • Jan Sedláček
II. Požární družstvo Blažkov

 • Josef Hejna - velitel
 • Josef Suchánek čp.2 - člen
 • Jan Suchánek čp.10 - člen
 • Josef Suchánek čp.1 - člen
 • Jaroslav Zákravský - člen
 • Matěj Suchánek - člen
 • Václav Suchánek čp.2 - člen
 • František Suchánek Bradle - člen
 • Josef Suchánek čp.16 - člen
 • Václav Suchánek starší čp.2 - člen
Náhradníci
 • Václav Franc
 • Bohuslav Klimeš
 • Jindřich Syrovátko Bradle
 • Alois Suchánek Bradle
Volba předsednictva Hasičské jednoty Zákraví - Blažkov
 • volba se konala 1.4.1951
 • František Žďárek - předseda
 • Josef Hejna - náměstek
 • Jaroslav Zákravský - jednatel pokladník
 • Jan Rousek - náměstek velitele
 • Jaroslav Marek - organizační zpravodaj
 • Josef Suchánek čp.1 - výcvikový referent
 • Josef Suchánek čp. 16 - osvětový referent
 • Václav Suchánek čp. 2 - samaritán
 • František Suchánek z Bradlí - revizor účtů
 • František Matějů - revizor účtů
 • Jan Sedláček - revizor účtů
Osamostatnění jednoty
 • spolupráce družstev byla pro velkou vzdálenost osad obtížná a také pro malou činnost družstva Zákraví
 • roku 1957 z rozhodnutí OVPO v Dobrušce byla dosavadní PJ Zákraví - Blažkov rozdělena na dvě samostatné jednoty
 • Františku Žďárkovi byl udělen titul zasloužilý pracovník
Požární cvičení
 • roku 1951 bylo nařízeno konat požární cvičení každých čtrnáct dní, celkem 6 cvičení
 • roku 1952 se konalo 9 cvičení a dvě teoretická školení
 • bylo zakoupeno starší auto , ale bylo ve špatném technickém stavu a skončilo ve šrotu
 • 22.6.1952 se konalo Okrskové cvičení ve Slavoňově
Hasičské sjezdy
 • roku 1950 ve Slavětíně a ve Spech
 • roku 1951 v Šonově a v Novém Hrádku
 • roku 1952 v Jílovici a v Slavoňově
 • roku 1953 v Přibyslavi
 • roku 1956 v Novém Městě nad Metují
Doprava k požárům
 • k požárům byla stříkačka s mužstvem dopravována koňským potahem
 • od roku 1949 doprava traktorem, přizpůsobení sedadlového předku
Roku 1954 bylo zavedeno elektrické osvětlení požární zbrojnice.
Roku 1957 odchází z funkce František Žďárek a nastupuje na jeho místo Jaroslav Zákravský starší čp.11.
Roku 1957 bylo utvořeno požární družstvo mladých členů a zapojeno do okresního kola soutěže.
Krizová léta
 • od roku 1952 se projevovali i v našem sboru
 • každý byl stále sledován , každý chybný krok byl ihned pranýřován
 • v našem sboru vždy vládlo upřímné přátelství, které vystřídaly nesváry a osočování
 • následkem těchto událostí někteří zasloužilí pracovníci z požárního družstva vystoupili
 • činnost družstva udržovalo několik obětavých členů
 • tento stav trval až do nástupu nových mladých členů
Nástup mladých členů roku 1965
 • po jejich nástupu šel život sboru jiným směrem
 • zanikly slavné hasičské sjezdy, slavnosti, účast na církevních slavnostech
 • nastaly okresní soutěže požárních družstev
 • 1) Jaroslav Krecl čp. 9 - předseda
 • 2) Jan Suchánek mladší čp. 10 - velitel
 • 3) Josef Kumprecht čp.8 - preventista
 • 4) Václav Suchánek čp. 2 - organizační referent
 • 5) Josef Suchánek mladší čp.1 - technický referent
 • 6) Jaroslav Remeš čp.6 - jednatel
 • 7) František Žďárek Bradle - hospodář
 • 8) Josef Hejna čp.5 - I. revizor
 • 9) Jindřich Syrovátko - II. revizor
 • 10) Jaroslav Zákravský - III. revizor
Činnost mladých hasičů
 • vybudování kulturní místnosti z bývalé stodoly čp.15
 • postavili vodní nádrž - v letním čase sloužila jako koupaliště
 • stavěli garáž pro auto
 • v protipožární službě byli dobře vycvičeni a každoročně se umisťovali při soutěžích na předních místech.
Záznamy v "Pamětní knize hasičské jednoty Zákraví - Blažkov" byly psány panem Josefem Suchánkem do únoru roku 1974.
Poté nastala v záznamech časová pauza a další historie sboru je písemně zaznamenána až od jara roku 2002 v kronice založené paní Dianou Peterovou.


(zdroj www.slavonov.cz)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama