Pravidla Náchodské hasičské Primátor NTC Ligy 2011 - 1. část

28. března 2011 v 16:49 | Ivana Suchánková |  Náchodská hasičská Primátor NTC liga

Pravidla Náchodské hasičské Primátor NTC Ligy 2011

Soutěž bude organizována dle pravidel požárního sportu SH ČMS 1/17 2007.Náchodská hasičská Primátor NTC Liga 2011 - 10. ročník bude probíhat pod záštitou pivovaru Náchod a.s., který je generálním sponzorem této soutěže. NHPL 2011 je organizována pro družstva sborů okresu Náchod. V případě žádosti o start družstva z jiného okresu rozhodne rada ligy na pravidelném zasedání. Žádost podává velitel do rukou kteréhokoliv přítomného člena rady ligy.(dále RL) Všichni členové družstev (i půjčení) musejí být registrováni v OSH Náchod nebo členy SDH, která mají vyjímku a povolen start v letošním ročníku. V letošním ročníku se startovné do celého seriálu neplatí a startovat mohou všechna družstva, která mají o tuto celoroční soutěž zájem a budou automaticky hodnocena. Vyjímka-start povolen SDH Ohnišov a SDH Sněžné - jedno družstvo mužů.
Přenosné stříkačky dle pravidel požárního sportu - vyhlášky č.255/1999 ze dne 21. října 1999 o tech. podmínkách věcných prostředků PO a parametrech požárních stříkaček PS 16, 1600 l./min, jmenovitý tlak 0,8 MPa a sací výška 3m. Max. obsah motoru 1600 ccm. Motory Škoda nebo TAZ, karburátor Jikov schváleného typu. Povolené max. vrtání motoru 76.00 + 0.10mm na chybu měření. Zdvih motoru 88 mm. Družstva, která nemají splněnu kontrolu stroje předepsanou v pravidlech v některém z minulých ročníků, předloží stroj ke kontrole RL. K této kontrole nebude družstvo vyzváno, ale zajistí si u RL kontrolu samo. Nesplnění této podmínky - družstvo nebude hodnoceno na soutěžích zařazených do NHPL 2011. Byla jmenována technická komise pro měření strojů. Proti výsledku měření této komise není odvolání. Družstvo musí zajistit vlastními prostředky demontáž vany motoru.
V případě vážného podezření porušení pravidel o tech. podmínkách bude na pokyn RL provedeno měření obsahu motoru přímo v průběhu soutěže. Družstvo je povinno přistavit PPS s demontovanou vanou motoru na určené místo. Odmítnutí=diskvalifikace na celý rok a pro příští ročník.
Přítomen může být pouze velitel soutěžního družstva. Zjištění vyššího obsahu motoru než 1600ccm = diskvalifikace na celý rok a pro příští ročník.
Stroje musejí vizuelně odpovídat vyráběnému vzoru. Sací a výfukové potrubí schváleného typu. Ovládání plynu na původním místě. Vzduchový filtr funkčně osazen nepoškozenou vzd. vložkou. Rozvaděč vody s funkčními kulovými ventily a funkční zpětnou klapkou schváleného typu pouze dle vyráběného vzoru. Materiál klapky libovolný. Vše dle dopl. foto. Viz příloha. Tzv. zpětná klapka pro usměrnění toku vody je zakázána. Je povolena montáž držáků savic na těleso chladiče. Montážní světlo není nutné. Vývěva funkční a zapojená. Tlumič výfuku standartní velikosti včetně výfukového potrubí na původním místě. Koš s funkční zpětnou klapkou. Plastový koš Turbo není povolen. Stroj s nepovolenými úpravami přistavený na základnu = odmítnutí startu. Kontroly nářadí budou prováděny na každé soutěži losováním.
Hadice B 75 délka min.19m, plošná š. min. 113mm. Hadice C 52 délka min.19m, pl. š. min. 79mm. Zjištění nepovolené šíře hadic = diskvalifikace z celého ročníku. Proudnice max. délka 450mm, průměr 12.5mm + 0.1mm.
Opasek není nutný, ústroj (krátké a dlouhé rukávy) nemusí být v družstvu jednotná. Při startu soutěžícího za jiné družstvo je zakázáno tzv. převlékání dresů (montérek), to znamená, že soutěžící nesmí použít oblečení v "barvách" družstva kde hostuje, ale musí startovat v oblečení svého vlastního družstva. V případě nutnosti převléknutí toto nahlásí hlavnímu rozhodčímu. Nesplnění je považováno jako podvod = diskvalifikace obou družstev. Doplnění družstva o dva členy z jiného družstva (jakéhokoliv) je povoleno. Mezi dvěma družstvy vzájemně si půjčující členy je součet půjčených členů 2. Lze tedy půjčit 2-0 nebo 1-1 Počet startu jednotlivce v téže kategorii je omezen na dva starty. Do družstva mužů lze ještě doplnit jednu ženu ze startujících. Počet dalších žen je libovolný ale nesmí startovat v kategorii žen. Ve vážném případě může o změně doplňování členů družstva rozhodnout RL přímo v průběhu soutěže. Nesportovní a neslušné chování a jednání členů družstev během konání soutěže bude potrestáno vyloučením družstva ze soutěže.
Gumová a plastová obuv s výstupky (podrážka a výstupky musí být jednoznačně a prokazatelně odlity z jednoho kusu materiálu najednou) je povolena. Fotbalové kopačky a tretry jsou zakázány.
Nářadí dodané pořadatelem - během soutěže lze protestovat pouze na závady vzniklé při útoku družstva.
Vodu bude pořadatel, dle svých možností, průběžně doplňovat během pokusu po dobu 2 minut. Proti doplňování vody nelze protestovat. Zástupce družstva má právo kontrolovat doplňování vody. Savice musejí být po skončení pokusu sešroubovány. Leží-li savice na základně tak, že jedna koncovka savice přesahuje okraj základny směrem dovnitř základny, nesmí se tato savice v žádném případě (např. nižší základna) dotýkat země. Koš před ponořením a po vytažení z vody našroubován. Při upadnutí koše pod hladinou je povoleno koš taktéž pod hladinou našroubovat. Z hlediska bezpečnosti soutěžících jsou na celém útočném vedení povoleny pojistky proti rozpojení hadic pouze na dvou místech: stroj - hadice B a hadice B - rozdělovač. Je zakázáno použití gumových O-kroužků na kuželové části savic, dále úpravy na armaturách např. zkrácení páček rozdělovače neschválené výrobcem apod.
Použití značek - je povolena pouze značka pro savicový spoj a pod rozdělovač. Např. je zakázáno označení mezi hadice B, C a to kdekoliv. Značky musejí být odnímatelné. Zákaz používání barev, sprejů apod. Družstvo si umístí značky, až před svým pokusem-časově to bude umožněno. Jiné značky budou odstraněny. Členové RL mají právo přístupu k základně během přípravy kteréhokoliv družstva s maximální ohleduplností.
Pro všechny soutěže zařazené do NHPL 2011 byli jednomyslně radou ligy delegováni dva hlavní rozhodčí Suchánek Josef z SDH Slavoňov a PROUZA Jan z SDH Kramolna. Hlavní rozhodčí je jednoznačně podřízen nejvyššímu orgánu a to radě ligy a musí rozhodovat dle těchto pravidel. Nelze-li jednoznačně rozhodnout, rozhodne dle hlasování RL. Rozhoduje vyšší počet hlasů přítomných členů RL. V případě nedodržení pravidel pořadatelem (např. připuštění neodpovídajícího stroje do soutěže NHPL) budou všechna družstva pořádajícího SDH potrestána odebráním bodů v této soutěži. Družstvo nevyhovující pravidlům NHPL může startovat mimo soutěž nebo v další souběžné soutěži vyhlášené pořadatelem.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama