Leden 2012

Výroční zpráva 2011

17. ledna 2012 v 18:51 | Ivana Suchánková |  Výroční zprávy

V Ý R O Č N Í ZP R Á V A

SDH BLAŽKOV

ROK 2011

V uplynulém roce 2011 jsme pokračovali ve všech činnostech z předcházejících let.
Jakmile roztál sníh a půda trochu vyschla, byla svolána brigáda na shrabání staré trávy na hřbitovech a okolí. V květnu jsme také vyčistili požární nádrž, provedli údržbu požární zbrojnice a úklid okolo ní.

Dle návrhu, který byl přednesen na minulé výroční schůzi, byl uskutečněn zájezd do Prahy na muzikál. Společně jsme vyrazili autobusem s panem Macháčkem dne 12. 3. 2011 do Hudebního divadla Karlín na muzikál "Jesus Christ Superstar". Při zpáteční cestě jsme se zastavili na večeři v hospodě ve Vrchovinách.Také se opět konala akce spojená s posezením a pálením čarodějnic.Zúčastnili jsme se seriálů soutěží, které probíhaly pod záštitou "Náchodského pivovaru "PRIMÁTOR", který je generálním sponzorem "Náchodské hasičské PRIMÁTOR ligy". V rámci 8. ročníku Náchodské hasičské PRIMÁTOR ligy jsme se zúčastnili 8. soutěží. Naše ženy měly opět dvě družstva. Ženy družstvo "A" získaly pohár za celkově třetí místo, ženy družstvo "B" získaly pohár za šesté místo, muži pohár vloni získali a skončili celkově na šestém místě. Vyhlášení celého ročníku NHPL a předávání pohárů se konalo 19. listopadu 2011 v restauraci na Borové.Soutěž požárních družstev okrsku Mezilesí se konala v pátek 17. 6. na Sendraži. Zde startovalo pouze jedno smíšené mužské družstvo, které se umístilo na druhém místě.Na závodech hasičské všestrannosti konaných na Mezilesí nás reprezentovala Ivana Suchánková, za což ji děkujeme. Také bych ji chtěl poděkovat za vedení internetových stránek našeho sboru a focení všech akcí, kterých se sbor účastní nebo je pořádá.I v loňském roce jsme uspořádali další ročník soutěže "Blažkovský pohár" v požárním sportu. Protože jsme v loňském roce nepořádali okrskovou soutěž, přistoupili jsme na návrh bratrů ze Slavoňova a uspořádali jsme navečer diskotéku.Také v letošním roce jsme velmi ocenili pomoc ostatních členů a místních obyvatel.

Na soutěž bylo třeba zabezpečit dostatek rozhodčích. Vypomohly nám rozhodčí z SDH Nový Hrádek paní Jarmila Grimová a Olina Beková, z SDH Slavoňov pan Josef Suchánek.

Celou soutěž provázel slovem pan Pavel Suchánek ml. a hudbou Ondřej Suchánek a Pavel Mach.Nejen na jaře, ale i během léta a na podzim se v našem sboru pracovalo. I nadále jsme sekli trávu na hřbitovech, okolo nich a na přilehlém parkovišti. Když nastal podzim, uklízelo se spadané listí. Uskutečnil se sběr starého železa.

Byl proveden úklid požární zbrojnice a jejího okolí a byla vyrobena a přimontována zábrana k požární nádrži.

Zástupci našeho sboru se také účastnili různých školení, valných hromad pořádaných buď okrskem, nebo okresem.

Také v tomto roce nás velmi podpořila akciová společnost SLAVONIA a Obecní úřad Slavoňov. Nelze opomenout sponzorské dary podnikatelů, díky kterým jsme měli pěkné ceny na naší soutěži.Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem členům, kteří nám pomohli s přípravou a také s perfektním průběhem soutěže.

Velice rád bych jménem svým a jménem vedení sboru poděkoval všem sponzorům a zástupcům Obecního úřadu ve Slavoňově za příjemnou spolupráci v uplynulém roce.

Všem přítomným přeji mnoho štěstí a úspěchů v nastávajícím roce.

Vyhlášení NHPL 2011 Borová

16. ledna 2012 v 17:35 | Ivana Suchánková |  Náchodská hasičská Primátor NTC liga

Vyhlášení Náchodské hasičské NTC Primátor Ligy 2011


Dne: 19. listopadu 2011

Místo: Borová

Začátek: 19:00


Letošní vyhlášení proběhlo pod taktovkou SDH z Nového Hrádku, který se ujmul pořadatelské funkce. Všichni přítomní se mohli zaposlouchat do různých písní v podání skupiny JETY. Na vyhlášení nemohla chybět tradičný večeře, i letos bylo na výběr ze třech jídel, k dispozici bylo také spousta druhů nápojů.


Vyhlašování výsledků se uskutečnilo něco po 23 hodině. Vyhlašovány byly střídavě ženy a muži od 10 místa. Od 8. místa pak byly sbory oceňovány pohárem. Proběhlo i jedno zcela netradiční vyhlášení a to v kategorii mužů u 8. místa, kde se SDH Velký Třebešov nedostavil, proto se pořadatelé rozhodli předat pohár družstvu, které se umístilo za nimi (SDH Spy), ale ani ty nebyli přítomni, proto byl pohár předán 10. místu, kde se umístili SDH Nahořany. Při vyhlašování našich družstev se vždy ozýval od blažkovského stolu, hlasitý potlesk. Ženy z družstva B se umístily na místě 6. Na stejném místě akorát v kategorii mužů se umístilo naše mužské družstvo. Ženy z družstva A se umístily na 3. místě.

V průběhu vyhlašování se uskutečnila také pro zpestření zábavy tajná soutěž. Každé družstvo se skládalo ze 4 členů. Blažkovský sbor zastupovaly dvě družstva. První družstvo tvořili: Michal Suchánek, Lukáš Bartoš, Ivana a Jana Suchánkovy. Za druhé družstvo se zúčastnili: Josef Petera, Martin Ješina, Radomír Bartoš a Kateřina Štormová. V prvním kole byla tato disciplína: (každý mohl manipulovat jen s jednou rukou) první člen nafukoval balónek, dokud praskne, druhý se zavázanýma očima rozsypával krabičku sirek, třetí měl srovnat rozsypané sirky zpátky do krabičky, ovšem tak aby měli konce na stejné straně. Čtvrtý měl úkol nejtěžší, vyndat sirku a zapálit svíčku. Obě naše družstva se dostaly do dalšího kola. Kde se plnila tato disciplína: první vypil ze sklenice pomocí brčka vodu, druhý pil malinovku, a třetí pivo. Čtvrtý měl sníst suchý rohlík. Semifinále se skládalo z nabrání balonku z talíře na lžici a oběhnutí stolu, poté museli členové pomocí jedné ruky protáhnout balonek hadicí. O celkovém vítězi rozhodla hra kámen, nůžky, papír. Do finále postoupilo družstva Sněžného a Bohuslavic. Nakonec vyhrálo družstvo ze Sněžného. Celkově se soutěžě zúčastnili tyto sbory: Blažkov, Bohuslavice, Bukovice, Sněžné, Velká Jesenice, Jizbice, Kramolna, Nový Hrádek, Ohnišov, Vršovka, Lhota za Červeným Kostelcem a Vysokov.


Vyhlášení se povedlo a tak se můžeme těšit na to, co nás bude čekat příští rok.