Únor 2012

Rozpis soutěží na rok 2012

19. února 2012 v 19:01 | Ivana Suchánková |  Náchodská hasičská Primátor NTC liga

Rozpis soutěží na rok 2012


DatumMístoČas
19. 5.Ohnišov10:00
26. 5.
Velká Jesenice10:00
16. 6.Blažkov10:00
23. 6.Vršovka10:00
25. 8.Vysokov13:00
1. 9.Nový Hrádek13:00
8. 9.Bukovice13:00
15. 9.Kramolna13:00

Z pravidel NHPL 2012

19. února 2012 v 17:14 | Ivana Suchánková |  Náchodská hasičská Primátor NTC liga
Z pravidel Náchodské hasičské Primátor NTC Ligy 2012

Obecné:
Letošní rok se bude konat již 11. ročník seriálu soutěží, která bude probíhat pod záštitou pivovaru Náchod a. s. který je generálním sponzorem této soutěže. Liga je organizována pro družstva sborů okresu Náchod. Startovat mohou i sbory mimo okres Náchod se svolením rady ligy. Výjimku pro letošní ročník obdrželi SDH Ohnišov a SDH Jeníkovice za dohodnutých podmínek.

Půjčování členů:
Mezi dvěma družstvy vzájemně si půjčující členy je součet půjčených členů 2. Lze tedy půjčit 2-0 nebo 1-1 Počet startu jednotlivce v téže kategorii je omezen na dva starty. Do družstva mužů lze ještě doplnit jednu ženu ze startujících. Počet dalších žen je libovolný, ale nesmí startovat v kategorii žen. Ve vážném případě může o změně doplňování členů družstva rozhodnout RL přímo v průběhu soutěže.

Vyloučení z ligy:
· Nesportovní a neslušné chování a jednání členů družstev během konání soutěže bude potrestáno vyloučením družstva ze soutěže.
· nesplnění technických podmínek (viz pravidla)
Hlavní rozhodčí:
Jarmila Volhejnová - SDH Pavlišov
Jan Prouza - SDH Kramolna
Josef Suchánek - SDH Slavoňov

- Hlavní rozhodčí je jednoznačně podřízen nejvyššímu orgánu a to radě ligy a musí rozhodovat dle těchto pravidel. Nelze-li jednoznačně rozhodnout, rozhodne dle hlasování RL. Rozhoduje vyšší počet hlasů přítomných členů RL.

Nedodržení pravidel pořadatelem:
V případě nedodržení pravidel pořadatelem (např. připuštění neodpovídajícího stroje, družstva apod. do soutěže NHPL) budou všechna družstva pořádajícího SDH potrestána odebráním bodů v této soutěži.
Start družstev nevyhovujících pravidlům ligy:
Družstvo nevyhovující pravidlům NHPL může startovat mimo soutěž nebo v další souběžné soutěži vyhlášené pořadatelem.

Hodnocení závodů:
1. místo - 15 bodů
2. místo - 14 bodů
3. místo - 13 bodů
4. místo - 12 bodů
5. místo - 11 bodů
6. místo - 10 bodů
7. místo - 9 bodů
8. místo - 8 bodů
9. místo - 7 bodů
10. místo - 6 bodů
11. místo - 5 bodů
12. místo - 4 body
13. místo - 3 body
14. místo - 2 body
15. místo - 1 bod

- V případě shodnosti časů stejné body. Při rovnosti bodů v celkovém hodnocení rozhoduje větší počet 1. umístění, 2. umístění atd. V případě, kdy nelze rozhodnout následuje tzv. rozstřel dodatečný útok mezi družstvy.
- o průběžných bodech a na zpracované výsledkové listiny se můžete podívat na oficiálních stránkách NHPL

Slavnostní vyhlášení výsledků:
Proběhne v listopadu 2012 ve Vysokově. Poháry v každé kategorii do osmého místa. Podmínkou získání poháru od pátého místa do osmého je účast družstva na min. 5 soutěžích zařazených do ligy. D-účast se počítá.

V případě nesplnění této podmínky (5 soutěží) a obsazení pohárového místa rozhodne o přidělení pohárů RL.


Zařazené soutěže:

1. Ohnišov 19. 5. 10:00
2. Velká Jesenice 26. 5. 10:00
3. Blažkov 16. 6. 10:00
4. Vršovka 23. 6. 10:00
5. Vysokov 25. 8. 13:00
6. Nový Hrádek 1. 9. 13:00
7. Bukovice 8. 9. 13:00
8. Kramolna 15. 9. 13:00
Zástupci rady ligy:
Zdeněk Majer - SDH Vysokov
Vladimír Suchánek - SDH Nový Hrádek
Josef Petera - SDH Blažkov
Aleš Králíček - SDH Kramolna
Matyáš Valeš - SDH Velká Jesenice
Mirek Sádovský - SDH Bukovice
David Kárník - SDH Ohnišov
Josef Rozinek - SDH Vršovka

Oficiální stránky NHPL:

! Upozornění toto není celé znění pravidel, je to jen jeho letmý obsah, který neobsahuje technické parametry apod. Celé znění pravidel najdete na oficiálních stránkách NHPL.