Leden 2013

Výroční zpráva 2012

19. ledna 2013 v 15:36 | Ivana Suchánková |  Výroční zprávy

V Ý R O Č N Í ZP R Á V A
SDH BLAŽKOV
ROK 2012

V uplynulém roce 2012 jsme pokračovali ve všech činnostech z předcházejících let.
Jakmile roztál sníh a půda trochu vyschla, byla svolána brigáda na shrabání staré trávy na hřbitovech a okolí. V květnu jsme také vyčistili požární nádrž, provedli údržbu požární zbrojnice a úklid okolo ní.

Také se opět konala akce spojená s posezením a pálením čarodějnic.

Zúčastnili jsme se seriálů soutěží, které probíhaly pod záštitou "Náchodského pivovaru "PRIMÁTOR", který je generálním sponzorem "Náchodské hasičské PRIMÁTOR ligy". V rámci 9. ročníku Náchodské hasičské PRIMÁTOR ligy jsme se zúčastnili 8. soutěží. Naše ženy měly opět dvě družstva. Ženy družstvo "A" získaly pohár za celkově šestém místo, ženy družstvo "B" získaly pohár za osmé místo, muži skončili celkově na pátém místě. Vyhlášení celého ročníku NHPL a předávání pohárů se konalo 3.listopadu 2012 v restauraci ve Vysokově.

Mimo tyto soutěže jsme se zúčastnili noční soutěže ve Vysokově 30. 6. 2012. Tam nás reprezentovali ženy družstva "B" a skončily na 3. místě.

Soutěž požárních družstev okrsku Mezilesí se konala v pátek 8. 6. 2012 v Libchyních. Zde startovalo pouze jedno smíšené družstvo, které se umístilo na druhém místě.

I v loňském roce jsme uspořádali další ročník soutěže "Blažkovský pohár" v požárním sportu. Celou soutěž provázel slovem pan Pavel Suchánek ml. a hudbou Honza Remeš.

Po ligové soutěži probíhala volná zábava s hudbou (pod vedením Dj Bóni) do pozdní noci, kdo neodolal a zůstal, se mohl těšit na projekci fotbalového utkání Česko:Polsko, které pro nás bylo úspěšné. I tento rok, tak blažkovská soutěž nebyla jen ligovou soutěží, které za pár hodin skončí všechno se sbalí a půjde se domů, zábava nejen pro hasiče, ale také pro všechny občany, kteří k nám zavítali.

Také v letošním roce jsme velmi ocenili pomoc ostatních členů a místních obyvatel.

Nejen na jaře, ale i během léta a na podzim se v našem sboru pracovalo. I nadále jsme sekli trávu na hřbitovech, okolo nich a na přilehlém parkovišti. Když nastal podzim, uklízelo se spadané listí. Uskutečnil se sběr starého železa. Byl proveden úklid požární zbrojnice a jejího okolí.

Zástupci našeho sboru se také účastnili různých školení, valných hromad pořádaných buď okrskem, nebo okresem.

Také v tomto roce nás velmi podpořila akciová společnost SLAVONIA a Obecní úřad Slavoňov. Nelze opomenout sponzorské dary podnikatelů, díky kterým jsme měli pěkné ceny na naší soutěži.

Ještě bych chtěl poděkovat všem členům, kteří nám pomohli s přípravou a také s perfektním průběhem soutěže.

Velice rád bych jménem svým a jménem vedení sboru poděkoval všem sponzorům a zástupcům Obecního úřadu ve Slavoňově za příjemnou spolupráci v uplynulém roce.

Všem přítomným přeji mnoho štěstí a úspěchů v nastávajícím roce.

Vyhlášení NHPL 2012

7. ledna 2013 v 8:26 | Ivana Suchánková |  Náchodská hasičská Primátor NTC liga

Vyhlášení Náchodské hasičské Primátor Ligy 2012

Dne: 3. listopadu 2012
Místo: Vysokov
Začátek: 19:00

Tento rok se ujali role pořadatelů hasiči z Vysokova. K poslechu a tanci nám hrála skupina TROP, a tak byl taneční parket stále plný. Samozřejmě nemohla chybět ani večeře a bohaté občerstvení.

Během večera se uskutečnily také soutěže, ve kterých soutěžily sbory proti sobě v různých disciplínách jako například: pomocí tužky připevněné na provázku a zavázané kolem pasu se strefit do lahve, posouvání papírové kuličky hlavou do určitého místa, foukání do ubrousku, který byl připevněný na provázku mezi dvěma židlemi a nakonec tanec páru s jablkem mezi hlavami. Soutěží se za náš sbor zúčastnili: Radomír Bartoš, Ivana Suchánková, Adéla Ješinová a Petr Hofman.

Vyhlašování výsledku začalo po 23. hodině. Naši muži si převzali pohár za 5. místo. Ženy z družstva A si převzaly pohár za celkově 6. místo a ženy B si přebraly pohár za 8. místo.

Doufáme, že vyhlášení příští rok, bude pro náš sbor radostnější, co se týká dosažených výsledků. Zároveň se těšíme na další společnou zábavu, při slavnostním vyhlášení.