Březen 2013

Výtah z pravidel NHPL 2013

3. března 2013 v 19:40 | Ivana Suchánková |  Náchodská hasičská Primátor NTC liga

Pravidla Náchodské hasičské Primátor NTC Ligy 2013 -výtah

Obecné:
Letošní rok se bude konat 12. ročník seriálu soutěží, které bude probíhat pod záštitou pivovaru Náchod, a. s., který je generálním sponzorem této soutěže. Liga je organizována pro družstva sborů okresu Náchod. Startovat mohou i sbory mimo okres Náchod se svolením rady ligy. Výjimku pro letošní ročník obdržel SDH Ohnišov.
Všichni členové družstev (i půjčení) musejí být registrováni v OSH Náchod nebo členy SDH, která mají výjimku a povolen start v letošním ročníku.
Hostování členů povolené jiným OSH např. hostovací tabulkou apod. je zakázáno.
V letošním ročníku se startovné do celého seriálu neplatí a startovat mohou všechna družstva, která mají o tuto celoroční soutěž zájem a budou automaticky hodnocena.

Půjčování členů:
Při startu soutěžícího za jiné družstvo je zakázáno tzv. převlékání dresů (montérek),to znamená, že soutěžící nesmí použít oblečení v "barvách" družstva kde hostuje, ale musí startovat v oblečení svého vlastního družstva. V případě nutnosti převléknutí toto nahlásí hlavnímu rozhodčímu. Nesplnění je považováno jako podvod = diskvalifikace obou družstev. Doplnění družstva o dva členy z jiného družstva (jakéhokoliv) je povoleno. Mezi dvěma družstvy vzájemně si půjčující členy je součet půjčených členů 2. Lze tedy půjčit 2-0 nebo 1-1 Počet startu jednotlivce v téže kategorii je omezen na dva starty. Do družstva mužů lze ještě doplnit jednu ženu ze startujících. Počet dalších žen je libovolný ale nesmí startovat v kategorii žen. Ve vážném případě může o změně doplňování členů družstva rozhodnout RL přímo v průběhu soutěže.

Vyloučení ze soutěže:
za nesportovní a neslušné chování a jednání členů družstev během konání soutěže,
za nesplnění technických podmínek

Hlavní rozhodčí:
Josef Suchánek - SDH Slavoňov
Jan Prouza - SDH Kramolna
Vladimír Suchánek - SDH Nový Hrádek

Náhradníci - členové technické komise

Hlavní změny pro rok 2013:
- povolují se tretry
-povoleny pojistky proti rozpojení hadic pouze na třech místech: 1x stroj- hadice B, 1x hadice B-rozdělovač a 2x rozdělovač-hadice C. Celkem 4 ks.
-změna podmínek při stejném umístění v celkovém pořadí

Nedodržení pravidel pořadatelem:
V případě nedodržení pravidel pořadatelem (např. připuštění neodpovídajícího stroje, družstva apod. do soutěže NHPL) budou všechna družstva pořádajícího SDH potrestána odebráním bodů v této soutěži.

Start družstev nevyhovujících pravidlům ligy:
Družstvo nevyhovující pravidlům NHPL může startovat mimo soutěž nebo v další souběžné soutěži vyhlášené pořadatelem.

Hodnocení závodů:
1. místo - 15 bodů
2. místo - 14 bodů
3. místo - 13 bodů
4. místo - 12 bodů
5. místo - 11 bodů
6. místo - 10 bodů
7. místo - 9 bodů
8. místo - 8 bodů
9. místo - 7 bodů
10. místo - 6 bodů
11. místo - 5 bodů
12. místo - 4 body
13. místo - 3 body
14. místo - 2 body
15. místo - 1 bod

V případě shodnosti časů stejné body.

Při rovnosti bodů v celkovém hodnocení rozhoduje větší počet 1. umístění, 2. umístění atd.
V případě, kdy nelze rozhodnout, následuje tzv. rozstřel -dodatečný útok mezi družstvy. Dalším kritériem pak bude nejlepší čas jednoho z proudařů, dosažený během roku, pouze na nástřikové terče a změřený el. časomírou.

Zařazené soutěže:
1. Velká Jesenice18. 5. 10:00
2. Ohnišov 25. 5. 10:00
3. Blažkov 15. 6. 10:00
4. Vršovka 21. 6. 20:00 - soutěžit začínají ženy
5. Vysokov 31. 8. 13:00
6. Nový Hrádek 7. 9. 13:00
7. Bukovice 14. 9. 13:00
8. Kramolna 21. 9. 13:00


Zástupci rady ligy:
Zdeněk Majer - SDH Vysokov
Vladimír Suchánek - SDH Nový Hrádek
Martin Ješina - SDH Blažkov
Aleš Králíček - SDH Kramolna
Matyáš Valeš - SDH Velká Jesenice
Mirek Sádovský - SDH Bukovice
David Kárník - SDH Ohnišov
Josef Rozinek - SDH Vršovka

Oficiální stránky NHPL:

! Upozornění toto není celé znění pravidel, je to jen jeho letmý obsah, který neobsahuje technické parametry apod. Celé znění pravidel najdete na oficiálních stránkách NHPL.

Rozpis soutěž NHPL na rok 2013

3. března 2013 v 18:53 | Ivana Suchánková |  Náchodská hasičská Primátor NTC liga

Tabulka soutěží Náchodské hasičké Primátor ligy

rok 2013

Datum

Místo

Začátek

18. květnaVelká Jesenice10:00
25. květnaOhnišov10:00
15. červnaBlažkov13:00
21. červnaVršovka20:00
31. srpnaVysokov13:00
7. záříNový Hrádek13:00
14. záříBukovice13:00
21. záříKramolna13:00


Poznámka: Soutěž ve Vršovce odstartují jako první ženy.